@ente @volpeon it''s fairly easy to have an office dog when working in a home office

@deBroglie jak zamknęli galerie handlowe i inne przybytki to np. u mnie w okolicy się tłoczyli w lasach, a wtedy jeszcze nie było sprawdzone że nie ma się co bać koronki na dworze

Twitter 

Ech, ludzie dalej nie rozumieją o co chodziło w zamknięciu lasów

@oldbooksmell @toast hell, often even other autistic people get on my nerves so don't beat yourself up

Twitter 

Zielony robot też daje radę, o dziwo ("Ok Google, play something I would love")
---
RT @amstrofia
jeśli masz IP to powiedz ,,siri play something i would love” i pochwal się co ci wszytko
twitter.com/amstrofia/status/1

@sexy_peach holy shit if someone made it up I'd yell that it's too fake

@eris I don't even know any chihuahua. Countless German Shepherds? Yes. Yorks? Yes. Dachshunds? Absolutely. But no chihuahuas

Twitter 

mmmmm the ikea lingonberry jam

Twitter 

Ech, nie chce mi się klikać w te kręgi, dajcie opcję "tylko dla mootsów"

Twitter 

Ile ścieku się tu wylewa :<

A potem "no ale czemu ofiara nie mówiłx o tym wcześniej"
---
RT @majakstasko
To jeden z najważniejszych reportaży, jaki napisałam. Dziękuję każdej osobie - Agnes, przyjaciołom, prawnikom - za podzielenie się tą historią i tygodnie wspólnej pracy i wspierania się. Przemoc policyjna dzieje się tutaj, tuż obok nas. To nie wyjątek.

oko.press/agnes-oskarza-policj
twitter.com/majakstasko/status

@DeveloperMemes I've got something of a cottagecore fantasy myself, although I'd still wish to continue working in IT remotely, even if half-time

@jaczad są podgrzewacze wody działające na zasadzie pompy ciepła, które pobierają ciepło do podgrzewania wody z otoczenia

Those people who were saying "you gotta charge your smartwatch frequently" were not lying

Show older
Cysioland's Fediverse Central

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!