Twitter 

Zielony robot też daje radę, o dziwo ("Ok Google, play something I would love")
---
RT @amstrofia
jeśli masz IP to powiedz ,,siri play something i would love” i pochwal się co ci wszytko
twitter.com/amstrofia/status/1

Twitter 

RT @_BlueZeru
✨🏳‍🌈 PRIDE ICON RAFFLE 🏳‍🌈✨

Ends in 72 hours. Only one winner, who will win a full custom icon with pride theme like my current icon!

🔹RULES:
-RT to participate
-Must have a digital ref (do NOT post)
-Comment your flag/s bellow

Good Luck!

Twitter 

Neutratywy są bazowane bo nie tylko służą osobom niebinarnym ale też wywołują ból dupy prawików

Twitter 

RT @Foone
"that sign can't stop me because I can't read", 1949 crossdressing animals version

Twitter 

RT @partiarazem
Czas ograniczyć prędkość do 120km/h na autostradach!
📢 Transport drogowy dzisiaj to około 20 proc. emisji gazów cieplarnianych. Trudno będzie nam wytłumaczyć przyszłym pokoleniom, dlaczego tych emisji nie chcieliśmy ograniczać, bo nam się spieszyło – @mszlinder w

Twitter 

RT @miszeleq
historycy dyskutujący o Konopnickiej

Twitter 

RT @Wislicz
Wolny rynek rozwiązujący problem kryzysu mieszkaniowego:

Remember that you're no longer allowed to post this image on Twitter

Show older
Cysioland's Fediverse Central

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!